ภาษาไทย English

ภาพเหมือนของ พิริยะ ไกรฤกษ์ (Self-portrait of Piriya Krairiksh)

ภาพเหมือนของ พิริยะ ไกรฤกษ์ (Self-portrait of Piriya Krairiksh)
ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ. 1962)
ขนาด: 20″ x 16″
เทคนิค: ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ
สมบัติของ: ดร. พิริยะ

นิยามของคำว่า “พิริยะ ไกรฤกษ์” ในหนังสือ พจนานุกรมศิลป์ โดย น. ณ ปากน้ำ หน้า ๒๑๐ กล่าวว่า

พิริยะ ไกรฤกษ์, นาย

“พิริยะ ไกรฤกษ์ เกิดที่บางกอก ปี พ.ศ. ๒๔๘๕
แต่ไปเจริญเติบโตที่ยุโรป คือใช้เวลาอยู่ในยุโรปถึง ๑๐ ปี
เรียนชั้นประถมในอังกฤษ แล้วเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนแอร์โรว์

ทางด้านศิลปะเขาฝึกฝนตนเองตลอดมา ในที่สุด ด้วยความรักทางศิลปะอย่างถอนตัวไม่ขึ้น
เขาจึงไปสมัครเรียนภาคฤดูร้อนกับจิตรเอก โคโคชก้า เขาจึงได้รับความประทับใจในแนว
เอกซเพรสชั่นนิสม์จากบรมจารย์ท่านนั้นมาด้วย

กลับมาเมืองไทย เขาเปิดแสดงภาพที่สยามสมาคม ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าชมเป็นจำนวนมาก เขายังได้ส่งภาพเข้าแสดงร่วมกลุ่มกับจิตรกรไทยอีกหลายครั้ง

พิริยะเคยเข้าใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เขาจึงเขียนภาพพระราชอิริยาบถของในหลวงไว้หลายรูป รวมทั้งรูปของเจ้าฟ้าชายด้วย เป็นงานอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งสิ้น

ต่อมา นายพิริยะ ไกรฤกษ์ ได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี จนได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และได้เขียนหนังสือไว้มาก.*”

*เอกสารอ้างอิง
น. ณ ปากน้ำ. (๒๕๓๐). พจนานุกรมศิลป์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

ใส่ความเห็น

(required)

Responses to “ภาพเหมือนของ พิริยะ ไกรฤกษ์ (Self-portrait of Piriya Krairiksh)”

  1. วีรวัฒน์ กลิ่นหอม (คุณน้อง คุณพี่ ) พฤศจิกายน 26th, 2012 - 8:59 am

    สวัสดีครับ อ.ห้อย โมทนาสาธุในกุศลจิตเจตนาครับ สาธุ

Trackbacks