มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ศิลปิน

พิริยะ ไกรฤกษ์

ทัศนศิลป์ - ยุคแรก

พิริยะใช้ชีวิตเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวอยู่ ๕ ปีเริ่มจากปี ๒๕๐๔ มีผลงานในยุคแรกนี้ร่วม ๑๕๐ ชิ้น ซึ่งนักวิจารณ์ศิลปะท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า “ผลงานยุคแรก ของเขาแสดงให้เห็นแนวโน้มที่จะเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของประเทศไทย” (Herbert P. Phillips, The Integrative Art of Modern Thailand. Seattle: University of Washington Press)

London Power Plant

สีน้ำมันบนผ้าใบ
50 x 60 ซม.
สมบัติของ จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์

คุณหญิงจำเริญ ประเสริฐศุภกิจ

สีน้ำมันบนผ้าใบ
60 x 45 ซม.

ติ๋ว บุนนาค

ดินสอบนกระดาษ
18 x 25 ซม.
สมบัติของศิลปิน

ภาพเปลือย

ดินสอบนกระดาษ
15 x 27 ซม.

หญิงสาว

ดินสอบนกระดาษ
37.5 x 56 ซม.

นักเรียนศิลป์กับครู

ปากกาบนกระดาษ
16.5 x 25 ซม.

เตช บุนนาค

ดินสอบนกระดาษ
17 x 24.5 ซม.

ภาพเหมือนของข้าพเจ้า

ดินสอบนกระดาษ
15 x 20.5 ซม.

นักเรียนศิลป์

ปากกาบนกระดาษ
17 x 24.5 ซม.

จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์

ดินสอบนกระดาษ
18 x 23 ซม.

ติ๋ว บุนนาค สูบบุหรี่

ดินสอบนกระดาษ
18 x 25.5 ซม.

คุณยายนั่งเก้าอี้

ดินสอบนกระดาษ
38.5 x 56 ซม.

ผู้ชายผมยาว ปี พ.ศ. ๒๕๐๕

ดินสอบนกระดาษ
23 x 23 ซม.
สมบัติของศิลปิน

ภาพเหมือนของมิกกี้

สีน้ำมันบนผ้าใบ
50 x 60 ซม.
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

บ้านที่เมสซองกี คอร์ฟู พ.ศ. ๒๕๐๕

สีน้ำมันบนผ้าใบ
50 x 60 ซม.
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

พ่ออุ้มลูก

ปากกาบนกระดาษ
17.5 x 23 ซม.

เด็กเล่นชิงช้า

ปากกาบนกระดาษ
14 x 22 ซม.

ชายหนุ่มผ่อนคลาย

ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ
18 x 23 ซม.

วัดวลาเฮอร์น่า

ดินสอบนกระดาษ
17 x 24 ซม.

ภาพเหมือนของจอร์เจีย

ดินสอบนกระดาษ
24 x 35 ซม.

ชายหนุ่มอ่านหนังสือ

ดินสอบนกระดาษ
24 x 35 ซม.

“ผู้หญิงนอน” ปี พ.ศ. 2506

สีน้ำบนกระดาษ
66 x 101 ซม.
สมบัติของศิลปิน

นักท่องเที่ยวชาย

ดินสอบนกระดาษ
18 x 23 ซม.

นักท่องเที่ยวหญิง

ดินสอบนกระดาษ
18 x 23 ซม.

เด็กหญิงเหลียวมอง

สีน้ำบนกระดาษ
43 x 58 ซม.

เด็กหญิงก้ม

สีน้ำบนกระดาษ
43 x 58 ซม.

ชายสวมหมวกแก็ป

ดินสอบนกระดาษ
24 x 35 ซม.

หญิงเปลือยยืน

สีน้ำบนกระดาษ
42 x 58 ซม.

พระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
25 x 18 ซม.

แม่ชาวม้งอุ้มลูก

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
26 x 38 ซม.

พี่น้องชาวม้ง

ปากกาเมจิก มาร์คเคอร์ บนกระดาษ
26 x 38 ซม.

หนุ่มชาวม้ง

ดินสอบนกระดาษ
19 x 27 ซม.

หนุ่มชาวม้ง

ดินสอบนกระดาษ
19 x 27 ซม.

Man in a striped shirt

สีน้ำมันบนผ้าใบ
90 x 70 ซม.

ผาดำ ภูพิงค์ราชนิเวศน์

สีน้ำมันบนผ้าใบ
50 x 60 ซม.
สมบัติของ: คุณศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

ทิวทัศน์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ปี พ.ศ. 2513

ภาพพิมพ์
66 x 96 ซม.
สมบัติของศิลปิน

จรัสพรรธน์ ไกรฤกษ์

ดินสอบนกระดาษ
18 x 18 ซม.

จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์

สีน้ำมันบนผ้าใบ
18 x 18 ซม.
สมบัติของ จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์

ห้องพักและภาพเหมือนตนเองในกระจก

สีน้ำมันบนผ้าใบ
50 x 60 ซม.
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

ภาพวาดเส้นรูปเด็กผู้หญิง 2

ดินสอบนกระดาษ
38 x 23 ซม.
สมบัติของศิลปิน

ภาพวาดเส้นรูปเด็กผู้หญิง 1

ดินสอบนกระดาษ
38 x 23 ซม.
สมบัติของศิลปิน

แม่ [ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๐๘]

สีน้ำมันบนผ้าใบ
61.5 x 44 ซม.
สมบัติของศิลปิน

ผู้ชายขี่ลา

สีน้ำมันบนผ้าใบ
50 x 60 ซม.
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

สปีรอส

สีน้ำมันบนผ้าใบ
50 x 60 ซม.
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

ลมเหนือ

สีน้ำมันบนผ้าใบ
50 x 60 ซม.
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

ดร. พิริยะ และน้องชาย

สีน้ำมันบนผ้าใบ
86 x 112 ซม.
สมบัติของ: ดร. จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์

คุณหญิงจำเริญ ประเสริฐศุภกิจ

สีน้ำมันบนผ้าใบ
76 x 112 ซม.
สมบัติของ: คุณพิริยะ วัชจิตพันธ์

มหาอำมาตย์ตรี พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)

สีน้ำมันบนผ้าใบ
70x90 ซม.
สมบัติของ: เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ภาพเหมือนของ พิริยะ ไกรฤกษ์

ปากกาบนกระดาษ
20 x 50 ซม.
สมบัติของศิลปิน

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved