มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ชัยนาทในพุทธศตวรรษที่ ๒๓

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
ไม่มี
จำนวนหน้า
90 หน้า

โบราณสถานที่สรรคบุรีกำหนดอายุเวลาอยู่ในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๓ สอดคล้องกับความสำคัญของเมืองชัยนาท ที่กล่าวถึงโดยบาทหลวงตาชาร์ด และปรากฏอยู่บนแผนที่ของเดอ ลา ลูแบร์ ในช่วง พ.ศ. ๒๒๓๐ - ๒๒๓๑ และเนื่องจากว่าเมืองนี้ปรากฏอยู่ในแผนที่ของไทยในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ในนามของเมืองแพรก แต่ไม่มีคำว่าสรรคบุรี จึงสันนิษฐานได้ว่าเมืองแพรกหรือที่ฝรั่งเรียกว่าชัยนาท ก็คือเมืองสรรคบุรีในปัจจุบัน

ราคา 90.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved