มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ ตีความจากชื่อและนามสกุลของผู้ก่อตั้ง

"พิริยะ" คือ ความเพียร ใช้ภาพจากชาดกเรื่องพระมหาชนก พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญวิริยะบารมี ภาพต้นแบบนำมาจากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร จ.สงขลา

"ไกรฤกษ์" ใช้ภาพดาวบนหมีใหญ่ ตราประจำตระกูลไกรฤกษ์ที่พระยาประเสริฐศุภกิจ (เพิ่ม ไกรฤกษ์) ดำริให้ออกแบบไว้เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๗ ตรานี้มาจากการตีความหมายของคำ “ไกร” เป็นคำไทยแปลว่าใหญ่ ส่วน “ฤกษ์” ซึ่งสันสกฤตออกเสียงว่า “ริกษะ” แปลว่าหมี เมื่อเอาสองคำมารวมกันว่า “ไกรฤกษ์” จึงอาจแปลได้ว่า หมีใหญ่ ตรงกับคำอังกฤษว่า Great Bear ซึ่งเป็นชื่อของกลุ่มดาวที่มีรูปร่างเหมือนคันไถ ดังนั้นจึงใช้รูปกลุ่มดาวบนตัวหมีใหญ่แสดงชื่อสกุล "ไกรฤกษ์"

ตราสัญลักษณ์ปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์เดิม

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved