มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา ภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
974-272-5519
จำนวนหน้า
265 หน้า

เป็นหนังสืออนุสรณ์เนื่องในวาระที่ผู้เขียนมีอายุครบ ๖๐ ปี โดยนำบทความที่ค้นคว้าในช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ ทั้งที่เคยพิมพ์แล้วและยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน มารวบรวมไว้ในเล่มนี้ ซึ่งนำวิธีการค้นคว้าทางวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมาใช้กำหนดอายุเวลาของโบราณวัตถุสถานที่สำคัญในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ผู้เขียนมุ่งหมายจะให้แนวคิดในหนังสือเล่มนี้เป็นทางเลือกใหม่แก่สังคมว่าองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะของไทยที่รับทราบกันมานั้น เป็นเพียงภาพลักษณ์ที่บรรดานักวิชาการในอดีตร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อสร้างความเป็นชาติไทยและกระตุ้นให้เกิดความรักชาติมากกว่าการสืบค้นความเป็นจริงในอดีตเพราะที่มาขององค์ความรู้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจึงทำให้ผลที่ได้คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง

ราคา .- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved