มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ศิลปิน

พิริยะ ไกรฤกษ์

The artist at work

ทัศนศิลป - ยุคหลัง

ดร.พิริยะได้หวลกลับสู่งานศิลปะอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่วางมือเป็นเวลา ๓๘ ปี โดยในปี ๒๕๔๖ ได้ตั้งต้นวาดรูปใหม่อย่างเป็นครั้งคราว ดร.พิริยะกลับเป็นศิลปินอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา

นางจำนงค์ ไกรฤกษ์ (มารดา ดร. พิริยะ)

สีน้ำมันบนผ้าใบ
50 x 70 ซม.
สมบัติของศิลปิน

ภาพทิวทัศน์ที่เขาค้อ

สีน้ำมันบนผ้าใบ
63 x 53 ซม.
สมบัติของศิลปิน

ตรีโชค บ่งเทพ

สีน้ำมันบนผ้าใบ
73 x 53 ซม.
สมบัติของศิลปิน

หาดทุ่งทราย บ้านถ้ำธง

สีน้ำมันบนผ้าใบ
63 x 53 ซม.
สมบัติของศิลปิน

Man in a wheelchair

สีน้ำมันบนผ้าใบ
50 x 70 ซม.
สมบัติของศิลปิน

Girl in yellow dress

Digital paintings
42 x 58 ซม.
สมบัติของศิลปิน

จำนงค์ ไกรฤกษ์

สีน้ำมันบนผ้าใบ
48 x 68 ซม.
สมบัติของ จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์

จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์

ดินสอดำบนกระดาษ
22 x 16.5 ซม.
สมบัติของ จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์

ภาพเหมือน

วรพล งามเลิศ

สีน้ำมันบนผ้าใบ
60 x 80 ซม.

ไมเคิล มาร์ติน

สีน้ำมันบนผ้าใบ
60 x 80 ซม.

อเล็กซานเดอร์ แบล็ควูด

สีน้ำมันบนผ้าใบ
60 x 80 ซม.

กมลทิพย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

สีน้ำมันบนผ้าใบ
60 x 80 ซม.

เอื้อพันธุ์ สนิทวงศ์

สีน้ำมันบนผ้าใบ
60 x 80 ซม.

นันดา ไกรฤกษ์

สีน้ำมันบนผ้าใบ
60 x 80 ซม.

ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

สีน้ำมันบนผ้าใบ
60 x 80 ซม.

จรัสพรรธน์ ไกรฤกษ์

สีน้ำมันบนผ้าใบ
60 x 80 ซม.

กุณฑิกา ไกรฤกษ์

สีน้ำมันบนผ้าใบ
60 x 80 ซม.

วิภาดา โทณวณิก

สีน้ำมันบนผ้าใบ
60 x 80 ซม.

พัชรดา ซอโสตถิกุล

สีน้ำมันบนผ้าใบ
60 x 80 ซม.

พิมพ์ใจ ณ สงขลา

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
60 x 80 ซม.

ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

สีน้ำมันบนผ้าใบ
60 x 80 ซม.

เจฟฟรี่ ซุน

สีน้ำมันบนผ้าใบ
60 x 80 ซม.

พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร

สีน้ำมันบนผ้าใบ
60 x 80 ซม

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved