ภาษาไทย English

จารึกพ่อขุนรามคำแหง การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ

กรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, ๒๕๓๒. (พิมพ์ครั้งแรก)

 

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!