มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ระลึกถึงวันวาร (Reminiscence)

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
978-616-91513-4-0
จำนวนหน้า
87 หน้า
หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นด้วยความสำนึกและน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการภาพเขียนของข้าพเจ้าที่จัดแสดง ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ จนถึงวันนี้นับเป็นเวลากว่ากึ่งศตวรรษมาแล้ว

งานที่ข้าพเจ้าคัดสรรมาจัดแสดงที่สยามสมาคมฯ ในวาระเจริญอายุครบ ๖ รอบนี้ ทั้งหมดเป็นภาพลายเส้นที่ได้เขียนขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๐๗ แบ่งออกเป็น ๓ ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ ๑. ขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสอนวาดเขียน ไบแอม ชอว์ กรุงลอนดอน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๔ ช่วงที่ ๒. เขียนขึ้นขณะพำนักอยู่บนเกาะคอร์ฟู ประเทศกรีซ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๖ และช่วงที่ ๓. เมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๐๗

ราคา 300.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved