มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

๙๙ ปี ใจรัก (ไกรฤกษ์) สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้แต่ง
กมลทิพย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ISBN
378-616-416-57-3-4
จำนวนหน้า
323 หน้า
เรื่องราวในหนังสือนี้เป็นเรื่องของคุณใจรัก (ไกรฤกษ์) สนิทวงศ์ ณ อยุธยา แม่ของข้าพเจ้า ซึ่งมีอายุ ๙๙ ปี บริบูรณ์ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้

แม่เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๖๐ กลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๖๘) ในสมัยที่ประเทศไทยยังปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ คุณพ่อของแม่คือพระยาประเสริฐศุภกิจ ซึ่งเป็นมหาดเล็กที่ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ตามเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๔๐

เจ้าจอมมารดาชุ่มในรัชกาลที่ ๕ (พี่สาวของพระยาประเสริฐศุภกิจ) เป็นคุณป้าของแม่ ท่านได้ถวายพระประสูติการแด่พระราชธิดา ๒ พระองค์ คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี แม่เป็นชาววังอยู่ที่ตำหนักของเสด็จพระองค์อาทรฯ ในวังสวนสุนันทา ตั้งแต่อายุ ๕ ปี จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ [อ่านเพิ่ม]

ราคา .- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved