มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ภาพปริศนาธรรมวัดบรมนิวาส

รัฐประหาร • ความชอบธรรม • พิธีกรรม • ศิลปะ
ผู้แต่ง
สุธา ลีนะวัต
ISBN
978-616-91513-9-5
จำนวนหน้า
92 หน้า

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถแตกต่างจากจิตรกรรมแบบจารีตประเพณีทั่วไปที่นิยมเขียนภาพพุทธประวัติชาดก แต่ที่วัดบรมนิวาสเขียนเป็นภาพปริศนาธรรม ใช้โครงสีเงียบขรึม ฟ้า น้ำเงิน เป็นผลงานอันเลื่องชื่อของ “ขรัวอินโข่ง” ภาพทั้งหมดถูกวางคอนเซ็ป เรื่องราวโดยพระวชิรญาณเถระ หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในกาลต่อมาหลังจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าเกล้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ภาพจิตรกรรมถูกเขียนไว้บนผนังด้านบนเหนือขอบประตูหน้าต่าง มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ภาพ มีข้อความจากรึกอยู่ในกรอบด้านล่าง อธิบายความหมายของแต่ละภาพ ใจความโดยรวมเป็นการอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบ พระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัย พระพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมคำสอนช่วยเหลือเยียวยามวลมนุษย์ให้พ้นทุกข์ พระสงฆ์เป็นตัวอย่างของการประพฤติชอบ จิตรกรรมมีรูปแบบคล้ายจิตรกรรมตะวันตก เน้นการให้มิติทัศนียวิทยาด้วยภาพทิวทัศน์ เครื่องแต่งกายของผู้คนและสถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตกอย่างสิ้นเชิง ภาพปริศนาธรรมหลายเรื่องโยงไปถึงบันทึกของหมอบรัดเลย์ เกี่ยวกับวิทยาการทางการแพทย์ที่หมอสอนศาสนาคริสต์นำมาช่วยรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวสยามในช่วงเวลานั้น

ราคา 100.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved