ภาษาไทย English

ผู้ชายขี่ลา

ผู้ชายขี่ลา
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 20″ x 24″
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

“ภาพนี้แสดงถึงความสามารถในการวาดพอทเตรทที่เป็นเอกของ ดร. พิริยะ อีกภาพหนึ่ง การใช้สีร้อนแรงและฝีมือปาดพู่กันที่รวดเร็ว ฉับไว และได้อารมณ์ของภาพ ยังคงโดดเด่นในภาพนี้.*”

คำอธิบายภาพโดย: น. ณ ปากน้ำ

*เอกสารอ้างอิง
น. ณ ปากน้ำ. (๒๕๓๙). จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่อง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!