มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบศิลปในประเทศไทย คัดเลือกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สาขาส่วนภูมิภาค

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
ไม่ทราบ
จำนวนหน้า
236 หน้า

เอกสารนี้เป็นการเรียบเรียงจากหนังสือ “The Sacred Image Sculpture From Thailand” ที่พิริยะได้เขียนขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๒ (ค.ศ. ๑๙๗๙) โดยชี้ให้เห็นว่าหลักคำอธิบายใหญ่ของแบบศิลปะในประเทศไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกลุ่มวัฒนธรรมสำคัญที่มีลักษณะและโครงสร้างแตกต่างกันไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์อันได้แก่ ชุมชนภาคใต้ มอญ เขมร และไทย

ราคา .- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved