ภาษาไทย English

หน้าแรก

โปรดคลิก กำหนดการ Amazing Angkor เพื่ออ่านรายละเอียด

สนใจอ่านรายละเอียดโปรดคลิก กำหนดการ Unseen Pre-Angkor

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด !!

************

โปรดคลิก ประกาศให้ทุนการศึกษาวิจัย_ปี 2559 เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดการขอรับทุน

********************

คลิก ทัศนศึกษาเพชรในเพชรบุรี เพื่ออ่านกำหนดการและดาวน์โหลด ใบสมัคร 

สมัครด่วน !! รับจำนวนจำกัด

ภายใน 15 มิถุนายนศกนี้

************************

 

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงาน เพื่อการพัฒนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง แขนงโบราณคดีและทัศนศิลป์

ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาจิตรกรรมจาก Oskar Kokoschha’s School of Vision เมืองซาลสเบอร์ก ประเทศออสเตรีย…

รวบรวมฐานข้อมูลวิชาการ หนังสือ บทความ และงานวิจัยทั้งหมด…

รวบรวมฐานข้อมูลทัศนศิลป์ งานภาพวาดสีน้ำมัน ปากกาหมึกซึมบนกระดาษ สีน้ำ ดินสอดำบนกระดาษ…

รูปแบบตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ …

กิจกรรม ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมล่าสุดของทาง มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

โครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ที่ผ่านมา รวมถึงแนวคิดและโครงการที่กำลังวางแผนริเริ่มในอนาคต..