ภาษาไทย English

พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒

พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒
ช่วงฤดูหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ (ค.ศ. 1964)
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด: 118 x 96 cm.
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

“ภาพสมเด็จฯ ฝีมือ ดร. พิริยะ อีกภาพหนึ่งที่ยังคงความจัดเจนตามแนวทางของศิลปินในแนวเอ็กซเพรสชั่นนิสม์ ที่นิยมการใช้สีสันอันร้อนแรง ด้วยฝีแปรงอันฉับไว ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของภาพได้อย่างจับใจและสมบูรณ์.*”

คำอธิบายภาพโดย: น. ณ ปากน้ำ

*เอกสารอ้างอิง
น. ณ ปากน้ำ. (๒๕๓๙). จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่อง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

ใส่ความเห็น

(required)

Responses to “พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒”

  1. งดงามมากค่ะ

Trackbacks