มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

พัฒนาการของการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

ผู้แต่ง
พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN
978-616-808-110-5
จำนวนหน้า
114 หน้า

หนังสือพัฒนาการของการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะไทยปรับปรุงขึ้นจากงานปาฐกถาที่ผู้เขียนได้รับเชิญไปบรรยายที่ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย” (Significant Changes in Thai Art Historical Study) ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ เห็นสมควรนำเสนอเป็นงานบรรยายประจำปีของมูลนิธิฯ ในพุทธศักราช ๒๕๖๒ [อ่านเพิ่ม]

ราคา 230.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved