มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

Artist

Piriya Krairiksh

Artworks - Early Period

Piriya was a practising artist for 5 years from 1961, during which time he produced some 150 pieces of artwork. One art critic commented “his own early work has defined him as potentially one of Thailand’s greatest artists”. (Herbert P. Phillips, The Integrative Art of Modern Thailand. Seattle: University of Washington Press).

London Power Plant

Oil on Canvas
50 x 60 cm.
Owner: Chittrapat Krairiksh

Tew Bunnag

Pencil on Paper
18 x 25 cm.
Artist's Collection

Tej Bunnag

Pencil on Paper
17 x 24.5 cm.

Tew Bunnag Smoking

Pencil on Paper
18 x 25.5 cm.

Nude

Pencil on Paper
15 x 27 cm.

Self Portrait

Pencil on Paper
15 x 20.5 cm.

Seated Girl

Pencil on Paper
37.5 x 56 cm.

Art Student

Magic Marker on Paper
17 x 24.5 cm.

Art Student and Instructress

Magic Marker on Paper
16.5 x 25 cm.

Chitrapat Krairiksh

Pencil on Paper
18 x 23 cm.

Grandma Seated on a Chair

Pencil on Paper
38.5 x 56 cm.

ผู้ชายผมยาว ปี ค.ศ. 1962

Pencil on Paper
23 x 23 cm.
Artist's Collection

Portrait of Georgia

Crayon on Paper
24 x 35 cm.

Baby on a Swing

Pen on Paper
14 x 22 cm.

Man Reading

Pencil on Paper
24 x 35 cm.

Man Relaxing

Ballpoint Pen on Paper
18 x 23 cm.

The House in Messonghi, Corfu, 1962

Oil on Canvas
50 x 60 cm.
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

Vlaherna Monastery

Colour Crayon on Paper
17 x 24 cm.

Father with His Baby

Pen on Paper
17.5 x 23 cm.

Portrait of Nikki

Oil on Canvas
50 x 60 cm.
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

Man Wearing a Cap

Crayon on Paper
24 x 35 cm.

Girl Looking Back

Water Colour on Paper
43 x 58 cm.

A Male Tourist

Pencil on Paper
18 x 23 cm.

Girl Bending Down

Water Colour on Paper
43 x 58 cm.

A Female Tourist

Pencil on Paper
18 x 23 cm.

Standing Nude

Watercolor on paper
42 x 58 cm.

Mother (1964-1965)

Oil on Canvas
61.5 x 44 cm.
Artist's Collection

Bhubing Palace

Felt-tip Pen on Paper
25 x 18 cm.

Hmong Man

Pencil on Paper
19 x 27 cm.

Hmong Mother and Child

Felt-tip Pen on Paper
26 x 38 cm.

Hmong Man

Pencil on Paper
19 x 27 cm.

Hmong Brother and Sister

Felt-tip Pen on Paper
26 x 38 cm.

Man in a striped shirt

Oil on canvas
90 x 70 cm.

Pha Dum Bhubing Palace

Oil on Canvas
50 x 60 cm.
สมบัติของ: คุณศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

Indiana University Lanscape Year 1970

เทคนิค ภาพพิมพ์
167 x 243 cm.
Artist's Collection

จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์

Oil on Canvas
18 x 18 cm.
Owner: Chittrapat Krairiksh

ห้องพักและภาพเหมือนตนเองในกระจก

Oil on Canvas
50 x 60 cm.
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

ผู้ชายขี่ลา

Oil on Canvas
50 x 60 cm.
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

สปีรอส

Oil on Canvas
50 x 60 cm.
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

ลมเหนือ

Oil on Canvas
50 x 60 cm.
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

ดร. พิริยะ และน้องชาย

Oil on Canvas
86 x 112 cm
สมบัติของ: ดร. จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์

คุณหญิงจำเริญ ประเสริฐศุภกิจ

Oil on Canvas
76 x 112 cm.
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

มหาอำมาตย์ตรี พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)

สีน้ำมันบนผ้าใบ
70x90 ซม.
สมบัติของ: เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved