มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

สิ่งละอัน พันละน้อย 60 ปี วารุณี โอสถารมย์

ผู้แต่ง
Various
บรรณาธิการ
กาญจนี ละอองศรี และคณะ
ISBN
978-616-9151-32-6
จำนวนหน้า
369.- หน้า

เป็นหนังสือรวมบทความทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะที่เป็นประเด็นความรู้ใหม่ เขียนโดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลากสาขา อาทิ พิริยะ ไกรฤกษ์, มล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์, ธเนศ วงศ์ยานนาวา, สุธา ลีนะวัติ, ชาตรี ประกิตนนทการ, อาสา คำภา, พิชญา สุ่มจินดา และณัฐยา อัศวพงษ์อนันต์ รวม 8 บทความ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการของคุณวารุณี โอสถารมย์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

150.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved