มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ล่องเจ้าพระยา

ผู้แต่ง
วารุณี โอสถารมย์
ISBN
ไม่มี
จำนวนหน้า
94 หน้า

เจ้าพระยา สายน้ำต้นกำเนิดจากลำน้ำปิงและน่าน ที่บรรจบกัน ณ บริเวณปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นสายน้ำสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยที่หล่อเลี้ยงชีวิตและชุมชนแถบที่ราบภาคกลางตอนล่างมายาวนานเกือบห้าศตวรรษ หลังจากการขุดคลองลัดทางตอนใต้ของแม่น้ำให้เป็นแนวตรงก่อนไหลออกสู่ปากอ่าวไทย ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนเส้นทางกระแสน้ำจากสภาพคลองลัดตรง ขยายกว้างและลึกจนเป็นแม่น้ำในปัจจุบัน และเปลี่ยนแม่น้ำสายเก่าให้กลายเป็นคลองขนาดเล็ก นโยบายขุดคลองลัดในสมัยพระชัยราชาธิราช (พ.ศ. ๒๐๗๗ - ๒๐๘๙) ว่ากันว่า เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจการขนส่งการค้าทางน้ำ มีผลให้ชุมชนบ้านเมืองริมสายน้ำขยายตัวเติบโตมาตลอดตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ จากเมืองหลวงอยุธยา สามโคกปทุมธานี ตลาดแก้วตลาดขวัญนนทบุรี และเมืองบางกอก ก่อนออกสู่ปากอ่าวไทย ทำให้สมัยธนบุรี-รัตนโกสินทร์ เมืองบางกอกหรือธนบุรีศรีมหาสมุทรได้มีความสำคัญในฐานะราชธานีแห่งใหม่ ชุมชนดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งอยุธยาหลายแห่งริมสายน้ำได้พัฒนาและเติบโตสูงสุดจนก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ช่วงแรกเริ่มก่อนถนนจะเข้ามามีบทบาทในการสัญจรแทนที่สายน้ำ ปัจจุบันสองฟากฝั่งแม่น้ำยังคงเหลือมรดกศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภาพตัวแทนแสดงถึงความหลากหลายของชุมชนชาติพันธุ์ในอดีตของสังคมอยุธยา-กรุงเทพฯ ที่เป็นพื้นฐานของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นวัดในพุทธศาสนา โบสถ์คริสต์ สุเหร่าในศาสนาอิสลามหรือศาลเจ้าในชุมชนจีน ไปจนถึงวัฒนธรรมอาหารการกินบางอย่างที่ยังคงปรากฏอยู่ในชุมชน [อ่านเพิ่ม]

ราคา 60.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved