มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

ศิลปะพื้นบ้าน พื้นเมือง อีสานใต้ ลาวใต้

ผู้แต่ง
กาญจนี ละอองศรี
นภวรรณ์ มีลักษณะ
ISBN
ไม่มี
จำนวนหน้า
68 หน้า

สายสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ทางศิลปะและวัฒนธรรมของผู้คนสองฝั่งโขงมี มาแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ถ้ามองดูผลงานด้านศิลปะโดยภาพรวมในอดีตของดินแดนสองฝั่งโขงแถบอีสานใต้และ สปป.ลาว แล้วจะพบว่า โดยพื้นฐานเดิมมีอิทธิพลวัฒนธรรมล้านช้างเป็นวัฒนธรรมกระแสหลัก แต่จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมนับจากคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันทำให้เกิดกระแสการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะในดินแดนดังกล่าว [อ่านเพิ่ม]

ราคา 60.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved