มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะ - ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่

สุดยอดศิลปะไทยวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ผู้แต่ง
ชาตรี ประกิตนนทการ
ISBN
978-616-91513-8-8
จำนวนหน้า
92 หน้า

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (ครองราชย์พุทธศักราช ๒๑๗๒ - ๒๑๙๙) ทรงเป็น “ขุนนาง” ที่กระทำรัฐประหารปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ได้สำเร็จราบคาบ และ “อยู่ยาว” เป็นพระองค์แรกในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ต่างจากขุนวรวงศาธิราช พนักงานเฝ้าหอพระในพระราชวังหลวง ผู้สมคบคิดกับท้าวศรีสุดาจันทร์ในสมเด็จพระชัยราชาธิราช ทำรัฐประหารขึ้นครองราชย์แต่ได้เพียง ๔0 วันก็ถูกสำเร็จโทษ (ฟาน ฟลีต ๒๕๔๘, ๒๔๓, ๒๐๓) แม้สมเด็จพระเจ้าปราสาททองจะทรงเป็นพระประยูรญาติกับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แต่ก็ทรงเป็นเพียง “ขุนนาง” อันไร้สิทธิธรรมแห่งความเป็นราชตระกูล ทั้งยังทรงตัดตอนการสืบสันตติวงศ์ตามปกติ ทำให้ทรงประสบปัญหาความชอบธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติ

ราคา 100.- บาท


ขอข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้ที่ +662 011 0269
อีเมล์ piriyafoundation@gmail.com
Line Official: @piriyafoundation

Contact Piriya Krairiksh Foundation

Address

30/7 Soi Ruamrudee
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
Copyright © 2022 Piriya Krairiksh Foundation. All Rights Reserved