ภาษาไทย English

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ ตีความจากชื่อและนามสกุลของผู้ก่อตั้ง
“พิริยะ” คือ ความเพียร จึงใช้ภาพชาดก เรื่องพระมหาชนก
พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญ “วิริยะ” บารมี
เลือกตอนที่พระองค์ได้รับความช่วยเหลือจากนางมณีเมขลา
หลังจากที่ทรงพากเพียรว่ายอยู่ในมหาสมุทรนานถึง 7 วัน 7 คืน
ภาพนางมณีเมขลาประคับประคองและให้พระองค์ดื่ม “เกษียรธารา” จากอกของนาง
เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพ เติมพลังให้พระโพธิสัตว์
สื่อถึง ความช่วยเหลือที่มูลนิธิจะมีต่อสังคม
“ไกรฤกษ์” ดัดแปลงจากตราประจำตระกูล คือกลุ่มดาวฤกษ์ หรือดาวหมีใหญ่
ใช้ภาพหมีทรงเครื่องแบบไทย ยืนเหนือเมฆ นัยว่าอยู่บนท้องฟ้า เป็นสัญลักษณ์แทนหมู่ดาว
ดาวหมีใหญ่ ประกอบด้วยดาวเหนือเป็นสำคัญ มีแสงสุกสว่างตลอดเวลา
ทำหน้าที่เสมือนเข็มทิศ คอยชี้นำผู้เดินทาง ให้ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ อย่างที่ตั้งใจ

 

ตราประจำตระกูลไกรฤกษ์

 

ตราสัญลักษณ์อันแรก ที่เริ่มใช้เมื่อตอนก่อตั้งมูลนิธิ ในปี พ.ศ. 2554
ออกแบบโดย
สุทธิชัย หวายสันเทียะ

ภาพต้นแบบ ตราสัญลักษณ์ มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

วาดโดยศิลปินผู้มีอุปการคุณ
อาจารย์อรุโณทัย สมสกุล

 

 

 

ประวัติอาจารย์ไก่ อรุโณทัย สมสกุล

 

 

อาจารย์อรุโณทัย สมสกุล จิตรกรแนวไทยประยุกต์

ภาพซ้าย ถ่ายสมัยยังศึกษาอยู่ที่ The Academy of Arts College, San Francisco, United State of America  ภาพขวา คือภาพถ่ายปัจจุบัน (2555/2012)

 

ผลงานบางส่วนของอาจารย์อรุโณทัย

ภาพวาดจากวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง ตอนพระสังข์ถอดรูป

 

ภาพความสัมพันธ์ของกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา วาดขึ้นเพื่อจัดแสดงในงานฉลอง 700 ปี ลายสือไทย พ.ศ. 2526

 

 

ส่งความเห็นที่ Maillot de Foot Club ยกเลิกการตอบ

(required)

Responses to “ตราสัญลักษณ์”

  1. This is a really good read for me, thank you!

Trackbacks