ภาษาไทย English

กิจกรรม


ส่งความเห็นที่ อัมราหันตรา ยกเลิกการตอบ

(required)

Responses to “กิจกรรม”

  1. ทวิพันธ์ พัวสรรเสริญ ธันวาคม 15th, 2012 - 10:58 am

    เป็นโครงการที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นการแสวงหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งในอนาคตประวัติศาสตร์ของอาเซียนด้วยครับ หากท่านมีหัวข้อใดที่น่าสนใจก็อยากเรียนเชิญท่านมาพูดให้ทางวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิได้ฟังกันครับ

  2. มีข้อสงสัยเรื่องการประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองบนพระมหาธาตุในกรุงศรีอยุธยาทั้งนอกและในพระนครเช่นที่วัดพุทไธศวรรย์วัดวรโพธิวัดพระรามฯลฯว่าเกี่ยวข้องกับคติรอยพระพุทธบาทบนเขาสุมนกูฏที่ลังกาหรือไม่ถ้าเกี่ยวกันน่าจะโยงไปถึงการตั้งชื่อวัดสมณโกษฐารามไหมเพราะสันนิษฐานว่าวัดนี้ก็น่าจะมีรอยพระพุทธบาทบนพระปรางค์ด้วยเช่นกันหรือจะคิดเพ้อเจ้อไปเองจึงอยากให้ผู้รู้มาช่วยตอบในการบรรยายในโอกาสใดโอกาสหนึ่งที่เกี่ยวข้อง

Trackbacks