ภาษาไทย English

ฐานข้อมูลทัศนศิลป์

ภาพเหมือนของ พิริยะ ไกรฤกษ์ (Self-portrait of Piriya Krairiksh)
ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ. 1962)
ขนาด: 20″ x 16″
เทคนิค: ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ
สมบัติของ: ดร. พิริยะ
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: ไม่ทราบ
สมบัติของ: สำนักพิมพ์สยามรัฐ ถนนราชดำเนิน
คุณหญิงจำเริญ ประเสริฐศุภกิจ (คุณย่า ดร. พิริยะ)
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 30″ x 44″
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช
ดร. พิริยะ และน้องชาย
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 34″ x 44″
สมบัติของ: ดร. จิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์
ลมเหนือ
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 20″ x 24″
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช
สปีรอส
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 20″ x 24″
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช
ภาพเหมือนของมิกกี้
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 20″ x 24″
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช
ผู้ชายขี่ลา
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 20″ x 24″
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช
บ้านสีเหลือง
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 20″ x 24″
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช
แม่ [ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๐๘]
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด: 61.5 x 44 เซนติเมตร
สมบัติของ: ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์
นางจำนงค์ ไกรฤกษ์ (มารดา ดร. พิริยะ)
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. 2004)
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด: 61.5 x 44 เซนติเมตร
สมบัติของ: ดร. พิริยะ
เด็กผู้หญิงก้ม
เทคนิค: สีน้ำ
ขนาด: 17″ x 23″
สมบัติของ: ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์
พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (ค.ศ. 1963)
เทคนิค: ปากกาหมึกซึมบนกระดาษ
ขนาด: 23″ x 20″
สมบัติของ: ดร. พิริยะ
พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑
ช่วงฤดูหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ (ค.ศ. 1964)
ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด: 118 x 96 cm.
พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒
ช่วงฤดูหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ (ค.ศ. 1964)
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด: 118 x 96 cm.
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช
พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๓
ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ (ค.ศ. 1964)
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด: ไม่ทราบ
สมบัติของ: ธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณติ๋ว บุนนาค
เทคนิค: ปากกาหมึกซึมบนกระดาษ
ขนาด: 9.5″ x 7″
สมบัติของ: ดร.พิริยะ
ภาพทิวทัศน์ที่เขาค้อ
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 25″ x 21″
สมบัติของ: ดร.พิริยะ
ภาพ “นายฑิณฒฐาฎา บ่งเทพ” ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2004)
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 29″ x 21″
สมบัติของ: ดร.พิริยะ
ภาพผู้ชายผมยาว ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ. 1962)
เทคนิค: ดินสอดำบนกระดาษ
ขนาด: 9″ x 9″
สมบัติของ: ดร.พิริยะ
รูป “ผู้หญิงนอน” ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (ค.ศ. 1963)
เทคนิค: สีน้ำ
ขนาด: 26″ x 20″
สมบัติของ: ดร.พิริยะ
ภาพทิวทัศน์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ (ค.ศ. 1970)
เทคนิค: ภาพพิมพ์
ขนาด: 26″ x 38″
สมบัติของ: ดร.พิริยะ
ภาพวาดเส้นรูปเด็กผู้หญิง 1
เทคนิค: ดินสอดำบนกระดาษ
ขนาด: 15″ x 9″
สมบัติของ: ดร.พิริยะ
ภาพวาดเส้นรูปเด็กผู้หญิง 2
เทคนิค: ดินสอดำบนกระดาษ
ขนาด: 15″ x 9″
สมบัติของ: ดร.พิริยะ
ห้องพักและภาพเหมือนตนเองในกระจก
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 20″ x 24″
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช
หาดทุ่งทราย บ้านถ้ำธง
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 25″ x 21″
สมบัติของ: ดร.พิริยะ