ภาษาไทย English

หน้าแรก

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงาน เพื่อการพัฒนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง แขนงโบราณคดีและทัศนศิลป์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาจิตรกรรมจาก Oskar Kokoschha’s School of Vision เมืองซาลสเบอร์ก ประเทศออสเตรีย…

รวบรวมฐานข้อมูลวิชาการ หนังสือ บทความ และงานวิจัยทั้งหมด…

รวบรวมฐานข้อมูลทัศนศิลป์ งานภาพวาดสีน้ำมัน ปากกาหมึกซึมบนกระดาษ สีน้ำ ดินสอดำบนกระดาษ…

รูปแบบตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ …

กิจกรรม ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมล่าสุดของทาง มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

โครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ที่ผ่านมา รวมถึงแนวคิดและโครงการที่กำลังวางแผนริเริ่มในอนาคต..