ภาษาไทย English

ขอเชิญเข้าร่วมงานแนะนำมูลนิธิสู่สาธารณชน


มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ ได้วาระอันเป็นศุภฤกษ์มงคลกาล จัดงานแนะนำมูลนิธิสู่สาธารณชน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมของมูลนิธิ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริหารด้านศิลปวัฒนธรรม นักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้สนใจโดยทั่วไป

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!