ภาษาไทย English

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ มีดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ผลงาน เพื่อการพัฒนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และศิลปะที่เกี่ยวเนื่อง แขนงโบราณคดีและทัศนศิลป์
2. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
3. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

ส่งความเห็นที่ นายชุมพร สุขประสงค์ผล ยกเลิกการตอบ

(required)

Responses to “วัตถุประสงค์”

  1. พจนีย์ ตีระวนิช ธันวาคม 2nd, 2012 - 11:31 pm

    เป็นมูลนิธิที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและวงการศิลปวัฒนธรรม น่าส่งเสริมสนับสนุนค่ะ

  2. นายชุมพร สุขประสงค์ผล กรกฎาคม 12th, 2016 - 1:15 pm

    ศิษย์เก่า ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ คณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ ๓ มธ

Trackbacks