ภาษาไทย English

ภาพทิวทัศน์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ (ค.ศ. 1970)

ภาพทิวทัศน์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ (ค.ศ. 1970)
เทคนิค: ภาพพิมพ์
ขนาด: 26″ x 38″
สมบัติของ: ดร.พิริยะ

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!