ภาษาไทย English

รูป “ผู้หญิงนอน” ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (ค.ศ. 1963)

รูป “ผู้หญิงนอน” ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (ค.ศ. 1963)
เทคนิค: สีน้ำ
ขนาด: 26″ x 20″
สมบัติของ: ดร.พิริยะ

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!