ภาษาไทย English

ภาพ “นายฑิณฒฐาฎา บ่งเทพ” ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2004)

ภาพ “นายฑิณฒฐาฎา บ่งเทพ” ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2004)
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 29″ x 21″
สมบัติของ: ดร.พิริยะ

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!