ภาษาไทย English

พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๓

พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๓
ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ (ค.ศ. 1964)
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด: ไม่ทราบ
สมบัติของ: ธนาคารแห่งประเทศไทย

พระสาทิสลักษณ์ภาพนี้ได้ตีพิมพ์เป็นปกวารสารสังคมศาสตร์ ปริทัศน์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑

คำอธิบายภาพปกได้บรรยาว่า

“พิริยะ ไกรฤกษ์ [เป็น] ผู้เขียน [ภาพ] ปกฉบับนี้…ต้นแบบของปกนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยขอซื้อไป เมื่อคราวจำหน่ายงานศิลป์เพื่อเก็บเงินบำรุงมูลนิธิศิลป์ พีระศรี บัดนี้ผู้เขียนกำลังศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์อยู่ที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา ได้เขียนพระสาทิสลักษณ์องค์นี้ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลงเป็นภาพปกได้.*”

*เอกสารอ้างอิง
สังคมศาสตร์ ปริทัศน์. ฉบับนิสิตนักศึกษา ฉบับที่ ๖ (สิงหาคม ๒๕๑๑). หน้า ๙๐.

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!