ภาษาไทย English

แม่

แม่
ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๐๘
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด: 61.5 x 44 เซนติเมตร
สมบัติของ: ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์

(Mother), 1964 – 1965
Oil on canvas, 61.5 x 44 cm.
Artist Collection, Bangkok.

ผลงานชิ้นนี้ได้ร่วมแสดงในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ (Golden Jubilee Art Exhibition 50 years of Thai Art) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค.ศ. 1996) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ และ มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!