ภาษาไทย English

บ้านสีเหลือง

บ้านสีเหลือง
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 20″ x 24″
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

“เป็นผลงานสีน้ำมันอีกภาพหนึ่ง ซึ่งแสดงการใช้เทคนิคสีแสงอันรุนแรง ตามเทคนิควิธีของจิตรกรเอ็กซเพรสชั่นนิสม์ สามารถใช้สีตัดกัน อย่างก้อนเมฆที่สมบูรณ์ด้วยแสงเงา และการใส่สีท้องฟ้าลงไปเบื้องหลังได้อย่างดีเยี่ยม เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ท่านจิตรกรเอกศิลปีสมัครเล่นท่านนี้ ได้บรรลุความสำเร็จในการใช้เทคนิค และข้อสำคัญก็คือ การใช้สีสะอาด สดใส ซึ่งผู้จะทำเทคนิคได้ดีถึงขนาดเช่นนี้ จะต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างชำนาญแล้วจริง ๆ.*”

คำอธิบายภาพโดย: น. ณ ปากน้ำ

*เอกสารอ้างอิง
น. ณ ปากน้ำ. (๒๕๓๙). จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่อง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!