ภาษาไทย English

สปีรอส คริสโตส

สปีรอส คริสโตส
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 20″ x 24″
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

ภาพสีน้ำมันของ ดร. พิริยะ ชิ้นนี้ ยังคงแสดงอิทธิพลของการใช้สีอันร้อนแรงในแบบศิลปะหลังสมัยอิมเพรสชั่นนิสม์ ที่สามารถใช้สีได้อย่างสดใส ร้อนแรง ในขณะเดียวกันก็คงการปาดพู่กันที่ฉับไวและจัดเจนเช่นเดิม.*”

คำอธิบายภาพโดย: น. ณ ปากน้ำ

*เอกสารอ้างอิง
น. ณ ปากน้ำ. (๒๕๓๙). จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่อง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!