ภาษาไทย English

ลมเหนือ

ลมเหนือ
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 20″ x 24″
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

เป็นภาพสีน้ำมันเขียนด้วยสีสันอันร้อนแรง แบบศิลปะสมัยหลังของอิมเพรสชั่นนิสม์ ชื่อภาพ ‘ลมเหนือ’ ใช้ท้องฟ้าและพื้นล่างเป็นสีแดงฉาน ระบุถึงอารมณ์อันรุนแรง ผสมผสานกับสภาพอันร้ายกาจของธรรมชาติ การใช้สีสด ๆ ตัดกัน เตือนใจให้นึกถึงศิลปะร่วมสมัย คือ ‘โฟเวอส์’ (Fauves) ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศส อันมีมาพร้อมกับลัทธิเอ็กซเพรสชั่นนิสม์ นับว่าเป็นภาพที่ดีชิ้นหนึ่ง เช่นเดียวกับภาพสีน้ำมันชื่อ สปีรอส คริสโตส.*”

*เอกสารอ้างอิง
น. ณ ปากน้ำ. (๒๕๓๙). จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่อง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!