ภาษาไทย English

เด็กผู้หญิงก้ม

เด็กผู้หญิงก้ม
เทคนิค: สีน้ำ
ขนาด: 17″ x 23″
สมบัติของ: ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์

“ภาพนี้คือผลงานสีน้ำที่วาดขึ้นเมื่อ ดร. พิริยะ ยังศึกษาอยู่กับโกกอชก้า และเคยนำออกแสดงในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๓๖ ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (ค.ศ. 1963) มาแล้ว ภาพนี้วาดด้วยฝีแปรงที่รวดเร็วฉับไวและจัดเจน แสดงอารมณ์ของภาพที่บริบูรณ์ ผู้ชมอาจแลเห็นชัดถึงเครื่องแต่งกายทั้งรูปแบบและสีสัน ตลอดจนถึงอากัปกิริยาของหญิงสาวที่โน้มตัวลงมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างตั้งใจ เป็นผลงานที่ยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้ได้ศึกษาวิวัฒนาการของจิตรกรเอ็กซเพรสชั่นนิสม์ฝีมือเอกท่านนี้ของเมืองไทย”

คำอธิบายภาพโดย น. ณ ปากน้ำ

*เอกสารอ้างอิง
น. ณ ปากน้ำ. (๒๕๓๙). จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่อง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!