ภาษาไทย English

คุณหญิงจำเริญ ประเสริฐศุภกิจ (คุณย่า ดร.พิริยะ)

คุณหญิงจำเริญ ประเสริฐศุภกิจ (คุณย่า ดร. พิริยะ)
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: 30″ x 44″
สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช

คุณหญิงจำเริญ ประเสริฐศุภกิจ (จำเริญ ไกรฤกษ์) เป็นภริยาของพระยาประเสริฐศุภกิจ “พระยาประเสริฐศุภกิจเป็นบุตรของพระมงคลรัตนราชมนตรี (ช่วง) และท่านขรัวยายไข่ ส่วนคุณหญิงจำเริญเป็นธิดาของพระยาเพชรรัตน์ (โมรา ไกรฤกษ์) และท่านตาล.*” คุณหญิงจำเริญ เป็นมารดาของ นายพิพรรธน์ ไกรฤกษ์ บิดา ดร. พิริยะ

*เอกสารอ้างอิง
สรรนิพนธ์ ของ พิพรรธน์ ไกรฤกษ์. (๒๕๒๑). กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์. (อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพิพรรธน์ ไกรฤกษ์ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑).

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!