ภาษาไทย English

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
เทคนิค: สีน้ำมัน
ขนาด: ไม่ทราบ
สมบัติของ: สำนักพิมพ์สยามรัฐ ถนนราชดำเนิน

ภาพสีน้ำมันชิ้นนี้ ดร. พิริยะ เขียนในสมัยที่เป็นศิลปินระดับฝีมืออาชีพ ปัจจุบันภาพนี้ติดตั้งอยู่ในห้องสมุดของสำนักพิมพ์สยามรัฐ ถนนราชดำเนิน เขียนด้วยระบบลัทธิเอ็กซเพรสชั่นนิสม์ (Expressionism) ตามรอยครูโกกอชก้าของท่านโดยแท้ นับว่าเป็นภาพพอทเตรท สีน้ำมัน ที่ทรงคุณค่าชิ้นหนึ่งของเมืองไทย

คำอธิบายภาพโดย น. ณ ปากน้ำ

เอกสารอ้างอิง
น. ณ ปากน้ำ. (๒๕๓๙). จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่อง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!