ภาษาไทย English

ประติมากรรมไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์

“ประติมากรรมไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์,” เอกสารที่ระลึกงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ วันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ จังหวัดลพบุรี. (อัดสำเนา).

(ข้อมูลอยู่ระหว่างการจัดทำ)

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!