ภาษาไทย English

สิ่งละอัน พันละน้อย 60 ปี วารุณี โอสถารมย์

กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ
ISBN: 9786169151326 (ปกอ่อน) 384 หน้า
เนื้อในพิมพ์: ขาว-ดำ (สีเดียว)
ชนิดกระดาษ: กระดาษอีโอพี
เดือนปีที่พิมพ์: กุมภาพันธ์/2557
ราคา 150 บาท
มีจำหน่ายที่ ร้านริมขอบฟ้า ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือ มธ.

เป็นหนังสือรวมบทความทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะที่เป็นประเด็นความรู้ใหม่ เขียนโดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลากสาขา อาทิ พิริยะ ไกรฤกษ์, มล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์, ธเนศ วงศ์ยานนาวา, สุธา ลีนะวัติ, ชาตรี ประกิตนนทการ, อาสา คำภา, พิชญา สุ่มจินดา และณัฐยา อัศวพงษ์อนันต์ รวม 8 บทความ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการของคุณวารุณี โอสถารมย์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!