ภาษาไทย English

ประวัติศาสตร์ศิลปะบันดาลใจ

ISBN: 9786169151333 (ปกอ่อน) 608 หน้า
เนื้อในพิมพ์: ขาว-ดำ / สี่สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษกรีนรีด
เดือนปีที่พิมพ์: กรกฎาคม/2557
ราคา: 300 บาท
มีจำหน่ายที่ ร้านริมขอบฟ้า ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือ มธ. ศูนย์หนังสือ มก.

เป็นการรวมบทความทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ และประวัติศาสตร์สังคม ที่เขียนขึ้นโดยบรรดานักวิชาการที่เป็นกัลยาณมิตรของรองศาสตราจารย์ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเจริญอายุครบ 72 ปีของท่าน อาจารย์พิริยะมีความรักในงานศิลปะและสนใจศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ปรากฏในศิลปวัตถุมาตลอดช่วงชีวิต จึง “บันดาลใจ” ให้ท่านกลายเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในแนวใหม่ ที่ถือว่า วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะนั้นเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์หรืออดีตของมนุษย์โดยใช้ศิลปะ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการค้นคว้า มิใช่การนำเอาศิลปะมาเป็นภาพประกอบการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ โดยมีเอกสารเป็นข้อมูลหลักดังที่เข้าใจกัน และแนวทางใหม่นี้ได้ “บันดาลใจ” ต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของบรรดามิตรสหาย และศิษยานุศิษย์ ดังที่ปรากฏเป็นบทความในหนังสือเล่มนี้

 

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!