ภาษาไทย English

ระลึกถึงวันวาร

ผู้เขียน: พิริยะ ไกรฤกษ์
ISBN: 9786169151340 (ปกอ่อน) 88 หน้า
เนื้อในพิมพ์: สี่สี (2 ภาษา ไทย/อังกฤษ)
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ตด้าน
เดือนปีที่พิมพ์: กรกฎาคม/2557
ราคา 300 บาท
มีจำหน่ายที่ ร้านริมขอบฟ้า ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือ มธ.

เป็นการประมวลภาพลายเส้น 84 ภาพที่จัดแสดงในนิทรรศการ “จากคอร์ฟูสู่ภูพิงค์ พ.ศ. 2504–2507” ของพิริยะ ไกรฤกษ์ ที่จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 6 กันยายน 2557 ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งภาพลายเส้นเหล่านี้ พิริยะ เขียนขึ้นระหว่างพำนักอยู่ที่เกาะคอร์ฟู ประเทศกรีก ระหว่าง พ.ศ. 2504–2506 และเมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสเสด็จฯ แปรพระราชฐานประทับแรมที่พระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2506–2507 ซึ่งนอกจากจะมีคุณค่าด้านสุนทรียภาพแล้ว ยังมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะด้วย

ใส่ความเห็น

(required)

There aren't any comments at the moment, be the first to start the discussion!