ภาษาไทย English

หาดทุ่งทราย บ้านถ้ำธง

หาดทุ่งทราย บ้านถ้ำธง เทคนิค: สีน้ำมัน ขนาด: 25″ x 21″ สมบัติของ: ดร.พิริยะ

ห้องพักและภาพเหมือนตนเองในกระจก

ห้องพักและภาพเหมือนตนเองในกระจก เทคนิค: สีน้ำมัน ขนาด: 20″ x 24″ สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช “เป็นผลงานสีน้ำมันของ ดร.พิริยะ อีกภาพหนึ่งที่แสดงความโดดเด่นของฝีมือจิตรกรเอ็กซเพรสชั่นนิสม์ท่านนี้ได้อย่างดียิ่ง เห็นการควบคุมแสงเงา และการผลักระยะใกล้ไกลของภาพได้อย่างลงตัว และยังคงแสดงความสามารถในการใช้สีสันอันสดใส ร้อนแรง ที่เป็นเอกอยู่เช่นเดิม” คำอธิบายภาพโดย : น. ณ ปากน้ำ *เอกสารอ้างอิง น. ณ ปากน้ำ. (๒๕๓๙). จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่อง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

ภาพวาดเส้นรูปเด็กผู้หญิง 2

ภาพวาดเส้นรูปเด็กผู้หญิง 2 เทคนิค: ดินสอดำบนกระดาษ ขนาด: 15″ x 9″ สมบัติของ: ดร.พิริยะ

ภาพวาดเส้นรูปเด็กผู้หญิง 1

ภาพวาดเส้นรูปเด็กผู้หญิง 1 เทคนิค: ดินสอดำบนกระดาษ ขนาด: 15″ x 9″ สมบัติของ: ดร.พิริยะ

ภาพทิวทัศน์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ (ค.ศ. 1970)

ภาพทิวทัศน์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ (ค.ศ. 1970) เทคนิค: ภาพพิมพ์ ขนาด: 26″ x 38″ สมบัติของ: ดร.พิริยะ

รูป “ผู้หญิงนอน” ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (ค.ศ. 1963)

รูป “ผู้หญิงนอน” ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (ค.ศ. 1963) เทคนิค: สีน้ำ ขนาด: 26″ x 20″ สมบัติของ: ดร.พิริยะ

ภาพผู้ชายผมยาว ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ. 1962)

ภาพผู้ชายผมยาว ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ. 1962) เทคนิค: ดินสอดำบนกระดาษ ขนาด: 9″ x 9″ สมบัติของ: ดร.พิริยะ

ภาพ “นายฑิณฒฐาฎา บ่งเทพ” ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2004)

ภาพ “นายฑิณฒฐาฎา บ่งเทพ” ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2004) เทคนิค: สีน้ำมัน ขนาด: 29″ x 21″ สมบัติของ: ดร.พิริยะ

ภาพทิวทัศน์ที่เขาค้อ

ภาพทิวทัศน์ที่เขาค้อ เทคนิค: สีน้ำมัน ขนาด: 25″ x 21″ สมบัติของ: ดร.พิริยะ

คุณติ๋ว บุนนาค

คุณติ๋ว บุนนาค เทคนิค: ปากกาหมึกซึมบนกระดาษ ขนาด: 9.5″ x 7″ สมบัติของ: ดร.พิริยะ

พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๓

พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ (ค.ศ. 1964) เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด: ไม่ทราบ สมบัติของ: ธนาคารแห่งประเทศไทย พระสาทิสลักษณ์ภาพนี้ได้ตีพิมพ์เป็นปกวารสารสังคมศาสตร์ ปริทัศน์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ คำอธิบายภาพปกได้บรรยาว่า “พิริยะ ไกรฤกษ์ [เป็น] ผู้เขียน [ภาพ] ปกฉบับนี้…ต้นแบบของปกนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยขอซื้อไป เมื่อคราวจำหน่ายงานศิลป์เพื่อเก็บเงินบำรุงมูลนิธิศิลป์ พีระศรี บัดนี้ผู้เขียนกำลังศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์อยู่ที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา ได้เขียนพระสาทิสลักษณ์องค์นี้ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลงเป็นภาพปกได้.*” *เอกสารอ้างอิง สังคมศาสตร์ ปริทัศน์. ฉบับนิสิตนักศึกษา ฉบับที่ ๖ (สิงหาคม ๒๕๑๑). หน้า ๙๐.

พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒

พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒ ช่วงฤดูหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ (ค.ศ. 1964) เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด: 118 x 96 cm. สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช “ภาพสมเด็จฯ ฝีมือ ดร. พิริยะ อีกภาพหนึ่งที่ยังคงความจัดเจนตามแนวทางของศิลปินในแนวเอ็กซเพรสชั่นนิสม์ ที่นิยมการใช้สีสันอันร้อนแรง ด้วยฝีแปรงอันฉับไว ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของภาพได้อย่างจับใจและสมบูรณ์.*” คำอธิบายภาพโดย: น. ณ ปากน้ำ *เอกสารอ้างอิง น. ณ ปากน้ำ. (๒๕๓๙). จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่อง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑

พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑ ช่วงฤดูหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ (ค.ศ. 1964) ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด: 118 x 96 cm. “ในช่วงฤดูหนาว พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พิริยะ ไกรฤกษ์ ตามเสด็จฯ ทั้งสองพระองค์ เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ประทับให้เขาเขียนพระสาทิสลักษณ์ ๒ องค์…แต่ละครั้งที่ประทับเป็นแบบใช้เวลานานประมาณ ๒ ชม. เนื้อหาพระสาทิสลักษณ์เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้แสดงเทคนิคการใช้พู่กันและสีเป็นการปาดป้ายสีน้ำมันที่สดใสอย่างสนุกสนาน เพื่อบันทึกอารมณ์อ่อนไหวที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างน่าสนใจ.*” *เอกสารอ้างอิง สำนักพระราชวัง. (๒๕๓๖). จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสำนัก ๑: Western-style Painting … Continue Reading

พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (ค.ศ. 1963) เทคนิค: ปากกาหมึกซึมบนกระดาษ ขนาด: 23″ x 20″ สมบัติของ: ดร. พิริยะ “เมื่อจบการศึกษาจากยุโรป พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่และจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ในห้องปฏิบัติงานศิลปะที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐานอย่างสม่ำเสมอ เขายังได้มีโอกาสเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชอิริยาบถต่าง ๆ เช่น ทรงพระอักษร ทรงแบดบินตัน และทรงดนตรี เนื่องจากเขาสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่มีลักษณะออกไปทางเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ กล่าวคือ เน้นการเร้าอารมณ์โดยใช้ฝีแปรงที่รวดเร็วว่องไว การเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ของเขาจึงเขียนขึ้นอย่างมีอิสระ ไม่ถูกกำหนดด้วยขอบเขตของศิลปะแนววิชาการ ซึ่งเน้นความเหมือนจริง.*” *เอกสารอ้างอิง สำนักพระราชวัง. (๒๕๓๖). จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสำนัก ๑: Western-style Painting and Sculpture in the Thai Royal Court 1. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด. [หน้า ๒๙๐]. (สำนักพระราชวังจัดพิมพ์สนองพระมหากรุณาธิคุณ … Continue Reading

ภาพเหมือนของ พิริยะ ไกรฤกษ์ (Self-portrait of Piriya Krairiksh)

ภาพเหมือนของ พิริยะ ไกรฤกษ์ (Self-portrait of Piriya Krairiksh) ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ. 1962) ขนาด: 20″ x 16″ เทคนิค: ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ สมบัติของ: ดร. พิริยะ นิยามของคำว่า “พิริยะ ไกรฤกษ์” ในหนังสือ พจนานุกรมศิลป์ โดย น. ณ ปากน้ำ หน้า ๒๑๐ กล่าวว่า พิริยะ ไกรฤกษ์, นาย “พิริยะ ไกรฤกษ์ เกิดที่บางกอก ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ แต่ไปเจริญเติบโตที่ยุโรป คือใช้เวลาอยู่ในยุโรปถึง ๑๐ ปี เรียนชั้นประถมในอังกฤษ แล้วเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนแอร์โรว์ ทางด้านศิลปะเขาฝึกฝนตนเองตลอดมา ในที่สุด ด้วยความรักทางศิลปะอย่างถอนตัวไม่ขึ้น เขาจึงไปสมัครเรียนภาคฤดูร้อนกับจิตรเอก โคโคชก้า เขาจึงได้รับความประทับใจในแนว เอกซเพรสชั่นนิสม์จากบรมจารย์ท่านนั้นมาด้วย … Continue Reading

นางจำนงค์ ไกรฤกษ์ (มารดา ดร. พิริยะ)

นางจำนงค์ ไกรฤกษ์ (มารดา ดร. พิริยะ) ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. 2004) ขนาด: 61.5 x 44 เซนติเมตร เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ สมบัติของ: ดร. พิริยะ “นางจำนงค์ ไกรฤกษ์ เกิดที่บ้านจิตตสุข ตรอกเวท ถนนสีลม เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นธิดาคนที่ ๒ ของเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ในขณะที่ดำรงบรรดาศักดิ์เป็นพระยาจินดาภิรมย์ราชสภาบดี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง และท่านผู้หญิงน้อม (สกุลเดิม พหลโยธิน) มีพี่น้องท้องเดียวกัน ๙ คน ๑. นางถนิต จักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์ สมรสกับหลวงจักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ ไกรฤกษ์) ๒. นางจำนงค์ สมรสกับนายพิพรรธน์ ไกรฤกษ์ ๓. … Continue Reading

แม่

แม่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๐๘ เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด: 61.5 x 44 เซนติเมตร สมบัติของ: ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ (Mother), 1964 – 1965 Oil on canvas, 61.5 x 44 cm. Artist Collection, Bangkok. ผลงานชิ้นนี้ได้ร่วมแสดงในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ (Golden Jubilee Art Exhibition 50 years of Thai Art) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค.ศ. 1996) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ และ … Continue Reading

บ้านสีเหลือง

บ้านสีเหลือง เทคนิค: สีน้ำมัน ขนาด: 20″ x 24″ สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช “เป็นผลงานสีน้ำมันอีกภาพหนึ่ง ซึ่งแสดงการใช้เทคนิคสีแสงอันรุนแรง ตามเทคนิควิธีของจิตรกรเอ็กซเพรสชั่นนิสม์ สามารถใช้สีตัดกัน อย่างก้อนเมฆที่สมบูรณ์ด้วยแสงเงา และการใส่สีท้องฟ้าลงไปเบื้องหลังได้อย่างดีเยี่ยม เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ท่านจิตรกรเอกศิลปีสมัครเล่นท่านนี้ ได้บรรลุความสำเร็จในการใช้เทคนิค และข้อสำคัญก็คือ การใช้สีสะอาด สดใส ซึ่งผู้จะทำเทคนิคได้ดีถึงขนาดเช่นนี้ จะต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างชำนาญแล้วจริง ๆ.*” คำอธิบายภาพโดย: น. ณ ปากน้ำ *เอกสารอ้างอิง น. ณ ปากน้ำ. (๒๕๓๙). จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่อง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

ผู้ชายขี่ลา

ผู้ชายขี่ลา เทคนิค: สีน้ำมัน ขนาด: 20″ x 24″ สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช “ภาพนี้แสดงถึงความสามารถในการวาดพอทเตรทที่เป็นเอกของ ดร. พิริยะ อีกภาพหนึ่ง การใช้สีร้อนแรงและฝีมือปาดพู่กันที่รวดเร็ว ฉับไว และได้อารมณ์ของภาพ ยังคงโดดเด่นในภาพนี้.*” คำอธิบายภาพโดย: น. ณ ปากน้ำ *เอกสารอ้างอิง น. ณ ปากน้ำ. (๒๕๓๙). จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่อง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

ภาพเหมือนของมิกกี้

ภาพเหมือนของมิกกี้ เทคนิค: สีน้ำมัน ขนาด: 20″ x 24″ สมบัติของ: คุณวิชัย ทองวานิช “เขียนด้วยสีน้ำมัน เทคนิคสีแสงอันรุนแรงสัมพันธ์กับแสงเงา ลักษณะการเขียนของ ดร. พิริยะ ภาพนี้ แสดงให้เห็นว่า ท่านมิได้เขียนผ่าเหล่าผ่ากอ จากแบบแผนของครูบาอาจารย์ของท่านแต่ประการใด ยังคงแสดงแววของผู้มีความจัดเจน ในการใช้สีร้อนแรง สดใสอยู่เช่นเดิม.*” คำอธิบายภาพโดย: น. ณ ปากน้ำ *เอกสารอ้างอิง น. ณ ปากน้ำ. (๒๕๓๙). จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่อง. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.