ภาษาไทย English

สิ่งละอัน พันละน้อย 60 ปี วารุณี โอสถารมย์

กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ ISBN: 9786169151326 (ปกอ่อน) 384 หน้า เนื้อในพิมพ์: ขาว-ดำ (สีเดียว) ชนิดกระดาษ: กระดาษอีโอพี เดือนปีที่พิมพ์: กุมภาพันธ์/2557 ราคา 150 บาท มีจำหน่ายที่ ร้านริมขอบฟ้า ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือ มธ. เป็นหนังสือรวมบทความทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลปะที่เป็นประเด็นความรู้ใหม่ เขียนโดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลากสาขา อาทิ พิริยะ ไกรฤกษ์, มล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์, ธเนศ วงศ์ยานนาวา, สุธา ลีนะวัติ, ชาตรี ประกิตนนทการ, อาสา คำภา, พิชญา สุ่มจินดา และณัฐยา อัศวพงษ์อนันต์ รวม 8 บทความ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการของคุณวารุณี โอสถารมย์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติศาสตร์ศิลปะบันดาลใจ

ISBN: 9786169151333 (ปกอ่อน) 608 หน้า เนื้อในพิมพ์: ขาว-ดำ / สี่สี ชนิดกระดาษ: กระดาษกรีนรีด เดือนปีที่พิมพ์: กรกฎาคม/2557 ราคา: 300 บาท มีจำหน่ายที่ ร้านริมขอบฟ้า ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือ มธ. ศูนย์หนังสือ มก. เป็นการรวมบทความทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ และประวัติศาสตร์สังคม ที่เขียนขึ้นโดยบรรดานักวิชาการที่เป็นกัลยาณมิตรของรองศาสตราจารย์ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเจริญอายุครบ 72 ปีของท่าน อาจารย์พิริยะมีความรักในงานศิลปะและสนใจศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ปรากฏในศิลปวัตถุมาตลอดช่วงชีวิต จึง “บันดาลใจ” ให้ท่านกลายเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในแนวใหม่ ที่ถือว่า วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะนั้นเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์หรืออดีตของมนุษย์โดยใช้ศิลปะ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการค้นคว้า มิใช่การนำเอาศิลปะมาเป็นภาพประกอบการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ โดยมีเอกสารเป็นข้อมูลหลักดังที่เข้าใจกัน และแนวทางใหม่นี้ได้ “บันดาลใจ” ต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของบรรดามิตรสหาย และศิษยานุศิษย์ ดังที่ปรากฏเป็นบทความในหนังสือเล่มนี้  

ระลึกถึงวันวาร

ผู้เขียน: พิริยะ ไกรฤกษ์ ISBN: 9786169151340 (ปกอ่อน) 88 หน้า เนื้อในพิมพ์: สี่สี (2 ภาษา ไทย/อังกฤษ) ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ตด้าน เดือนปีที่พิมพ์: กรกฎาคม/2557 ราคา 300 บาท มีจำหน่ายที่ ร้านริมขอบฟ้า ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือ มธ. เป็นการประมวลภาพลายเส้น 84 ภาพที่จัดแสดงในนิทรรศการ “จากคอร์ฟูสู่ภูพิงค์ พ.ศ. 2504–2507” ของพิริยะ ไกรฤกษ์ ที่จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 6 กันยายน 2557 ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งภาพลายเส้นเหล่านี้ พิริยะ เขียนขึ้นระหว่างพำนักอยู่ที่เกาะคอร์ฟู ประเทศกรีก ระหว่าง พ.ศ. 2504–2506 และเมื่อครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสเสด็จฯ แปรพระราชฐานประทับแรมที่พระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง … Continue Reading

ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชาดกในพุทธศาสนา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๐๐๐ – ๒๔๐๐

ผู้เขียน: นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว ราคา 110 บาท หาซื้อได้ที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร: 02-223-7511, 02-223-5548

การศึกษาสัญลักษณ์ในจิตรกรรมภาพปริศนาธรรมของนิกายธรรมยุต

ผู้เขียน: สุธา ลีนะวัตราคา 280 บาท หาซื้อได้ที่ร้านริมขอบฟ้า ถ.ราชดำเนิน

รอยพระบาทพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ในภัททกัปป์นี้ ตามกรอบคิดแบบสิงหล-สยาม

Virginia McKeen Di Crocco: เขียน สมหวัง แก้วสุฟอง: แปล  ราคา 300 บาท หาซื้อได้ที่ร้านริมขอบฟ้า ถ. ราชดำเนิน